Användarvillkor

I texterna nedan finner du alla våra användervillkor som gäller när du handlar hos oss:

För att kunna handla på xnails.se - X Beauty AB ( 559337-9059 ) och ingå i ett avtal så kräver det att du är (18) år gammal. Eller att köpet slutförs i samband med förmyndare eller vårdnadshavare.

X Beauty AB

559337-9059

Fredsgatan 10, 852 36 Sundsvall

info@xnails.se

-------


Användarvillkor - Försiktighetsåtgärder för nagellim

1. Undvik att dra av limmad hud: Om huden fastnar i limmet bör du inte dra av den. Istället, använd en acetonbaserad remover för att skonsamt lösa upp limmet från huden.

2. Använd inte lösnaglar vid problem med naturliga naglar: Om dina naturliga naglar är tunna, skadade eller infekterade är det inte lämpligt att använda lösnaglar. Det är viktigt att ta hand om och behandla dina naturliga naglar innan du överväger att applicera lösnaglar.

3. Undvik höga temperaturer: Nagellim kan reagera på höga temperaturer och orsaka fläckar eller skador på tyg. Förvara därför limmet på en sval och torr plats, borta från direkt solljus eller andra värmekällor.

Säkerhetsvarningar för cyanoakrylatlim( X Glue ):

1. Fara för hud och ögon: Cyanoakrylatlim fäster snabbt på både hud och ögon och kan orsaka allvarliga skador om det kommer i kontakt med dem. Förvara limmet utom räckhåll för barn för att undvika oavsiktlig exponering.

2. Risk för ögonirritation: Limmet kan orsaka allvarlig irritation i ögonen och bör sköljas bort omedelbart vid kontakt. Skölj ögonen försiktigt med vatten i flera minuter och ta ut eventuella kontaktlinser om möjligt. Fortsätt att skölja ögonen och sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.

3. Risk för hudirritation: Limmet kan också irritera huden vid kontakt och bör undvikas att komma i kontakt med huden i möjligaste mån. Om du upplever hudirritation efter kontakt med limmet, skölj området noggrant med vatten och sök vid behov medicinsk hjälp.

4. Risk för irritation i luftvägarna: Inandning av ångor från cyanoakrylatlim kan irritera luftvägarna och orsaka obehag. Använd limmet i välventilerade områden och undvik att andas in ångorna direkt.

Genom att följa dessa försiktighetsåtgärder och säkerhetsvarningar kan du minimera risken för skador och obehag vid användning av nagellim och cyanoakrylatlim.

 

Användarvillkor för SMS/MMS marknadsföringsprogrammet


(nedan kallat "Vi", "Oss", "Vårt") erbjuder ett mobil-meddelandeprogram ("Programmet") som du samtycker till att använda och delta i, i enlighet med dessa Användarvillkor för Mobilmeddelanden ("Avtalet" ). Vi kan ändra eller avbryta programmet eller någon av dess funktioner utan föregående meddelande. Detta avtal är begränsat till programmet och är inte avsett att ändra andra villkor eller sekretesspolicy som kan styra förhållandet mellan dig och oss i andra sammanhang. Vi kan också ändra detta avtal när som helst och din fortsatta användning av programmet efter ikraftträdandet av sådana ändringar ska utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

Programmet tillåter användare att ta emot SMS/MMS-mobilmeddelanden genom att välja att delta i programmet, till exempel genom online- eller applikationsbaserade prenumerationsformulär. Ditt samtycke för att ta emot automatiska marknadsföringsmeddelanden krävs inte som ett villkor för att köpa några varor eller tjänster. Oavsett vilken opt-in-metod du använde för att gå med i programmet, samtycker du till att detta avtal gäller för ditt deltagande i programmet. Om du har valt att delta, tillhandahåller programmet uppdateringar, varningar, information, kampanjer, specialerbjudanden och andra marknadsföringserbjudanden (t.ex. produktrabatter) från via textmeddelanden via din trådlösa leverantör till mobilnumret du angav. SMS/MMS mobilmeddelanden kan skickas med hjälp av ett automatiskt telefonuppringningssystem eller annan teknik. Meddelandefrekvensen varierar. Du är ansvarig för alla avgifter och avgifter i samband med textmeddelanden som tas ut av din trådlösa leverantör. Meddelande- och datahastigheter kan tillkomma.

Om du inte vill fortsätta att delta i programmet eller inte längre accepterar detta avtal, samtycker du till att svara STOP på alla mobilmeddelanden från oss för att välja bort programmet. Du kan få ytterligare ett mobilmeddelande som bekräftar ditt beslut att välja bort. Du förstår och accepterar att de föregående alternativen är de enda rimliga metoderna att välja bort. Du förstår och samtycker också till att någon annan metod för att välja bort, inklusive, men inte begränsat till, sms-ord andra än de som anges ovan eller muntligt begära att en av våra anställda tar bort dig från vår lista, inte är ett rimligt sätt att välja bort .

För eventuella frågor vänligen sms:a "HJÄLP" till numret du fick meddelandena från. Du kan också kontakta oss för mer information. Om du vill välja bort, följ procedurerna ovan.

Vi kan ändra alla telefonnummer som vi använder för att driva programmet när som helst och kommer att meddela dig om dessa ändringar. Du bekräftar att alla meddelanden, inklusive STOPP- eller HJÄLP-förfrågningar, som du skickar till ett telefonnummer som vi har ändrat kanske inte tas emot och vi kommer inte att ansvara för att uppfylla förfrågningar som görs i sådana meddelanden.

De trådlösa operatörerna som stöds av programmet är inte ansvariga för försenade eller ej levererade meddelanden. Du samtycker till att förse oss med ett giltigt mobilnummer. Du samtycker till att upprätthålla korrekt, fullständig och uppdaterad information hos oss relaterad till ditt mottagande av meddelanden, inklusive, utan begränsning, att meddela oss omedelbart om du ändrar ditt mobilnummer.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss skadeslösa från tredje parts anspråk, ansvar, skador eller kostnader som uppstår från din användning av programmet eller från att du ger oss ett telefonnummer som inte är ditt eget. Om du vid något tillfälle avser att sluta använda mobiltelefonnumret som har använts för att prenumerera på Programmet, inklusive att säga upp din serviceplan eller sälja eller överföra telefonnumret till en annan part, samtycker du till att du kommer att slutföra borttagningsprocessen som anges ovan innan du avslutar din användning av mobiltelefonnumret. Du förstår och samtycker till att ditt samtycke att göra det är en obligatorisk del av dessa villkor. Du samtycker vidare till att om du ändrar ditt telefonnummer utan att meddela oss om en sådan ändring, samtycker du till att du kommer att vara ansvarig för alla kostnader (inklusive advokatarvoden) och skulder som ådras av oss, eller någon part som hjälper till med leveransen av SMS/MMS mobilmeddelanden, som ett resultat av anspråk från individ(er) som senare tilldelas det mobiltelefonnumret. Denna skyldighet och överenskommelse kommer att överleva varje uppsägning eller uppsägning av ditt avtal att delta i något av våra program.

Du samtycker till att vi inte kommer att hållas ansvariga för misslyckad, försenad eller felriktad leverans av information som skickas via programmet, eventuella fel i sådan information och/eller någon åtgärd som du kan eller inte kan vidta med hänsyn till informationen eller tjänsten.

Du får inte använda eller engagera dig i Plattformen om du är under tretton (13) år. Om du använder eller engagerar dig i plattformen och är mellan tretton (13) och arton (18) år, måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att göra det. Genom att använda eller engagera dig i plattformen erkänner och samtycker du till att du inte är under tretton (13) år, är mellan tretton (13) och eig.

Säkerhetsdatablad

Söker du efter våra produkt MSDS-säkerhetsdatablad? Klicka på länken här

Användarvillkor för användandet av våra produkter

X Beauty AB avskriver sig helt från alla hälsorisker som kan komma skall från användandet av våra produkter. Våra produkter är testade och medför ingen direkt risk - men i sällsynta fall kan en allergisk reaktion eller besvär uppstå.

Ingen av våra produkter ska förtäras eller komma i kontakt med huden eller ögonen. Detta kan i sin tur leda till irritation, se säkerhetsdatablad för mer information.

Våra produkter ska handskas med en god hygien.

X Beauty AB avskriver sig helt från om kunden väljer att använda våra produkter, med en dålig hygien eller ej steriliserade verktyg, såsom nagelfil, nagelsax eller övriga redskap - om kunden inte har en god handhygien eller steriliserade verktyg så kommer inte vi stå till svars för eventuell problematik som det kan medföra.

Våra produkter ska förvaras utom syn och räckhåll från barn.